บทความทั่วไไป

ปรับปรุงล่าสุด 09/01/2563

อาหารของ ทารกในแต่ละวัยในระยะแรกเกิดถึง 4-6 เดือนแรก ลูกควรได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียว เมื่อลูกอายุครบ 4-6 เดือน จึงเริ่มให้อาหารอื่นในลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว เช่น กล้วยสุกครูดหรือข้าวบด ไม่ควรให้ก่อนอา...